Stedsnavn og gudeminner i Land

Oslo: I Kommisjon Hos Jacob Dybwad, 1929. Item #044040

95p., folded maps, original stiff printed wrappers, mostly unopened, author's SIGNED presentation copy (Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-filos. klasse, 1929, no. 3).

Price: $25.00

See all items by