Epigraphes tes Thrakes tou Aigaiou; metaxy ton potamon Nestou kai Hevrou (nomoi Zanthes, Rodopes kai Hevrou). Inscirptions antiquae partis Thraciae quae ad ora maris Aegaiei sita est (praefecturae Xanthes, Rhodopes et Hebri)

Athenai: Ethnikon Kidyma Erunon, Kentron Hellenikes kai Romaikes Archaiotetos, 2005. Item #047131
ISBN: 9607905210

687p., plus 100 plages of b/w plates, original red cloth, thick quarto format. In Modern Greek, with added Latin t.p. Signed presentation to the late John Kinloch Anderson from Antigone Zournatzi (one of the co-editors).

Price: $125.00

See all items by