Werken

Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo. 2e herziene en verbeterde Druk. Item #051616

Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen. 1944-1948. 4 vols., oriignal cloth, b/w illus., ex libris. Contents: v. 1, I. Het rijcke der ghelieven; II, die gheestelike brulocht, bewerkt door J. B. Poukens en L. Reypens (xliii, 262p.). v. 2, VI. Van den gheesteliken tabernakel, bewerkt door D.-A. Stracke (xc, 381p.). v. 3, III. Vanden blinckenden steen. IV. Vandenvier becoringhen. V. Vanden seven sloten. VIII. Een spieghel der eeuwigher salicheit. IX. Van seven trappen. X, Da boecsken der verclaringhe, bewerkt door L. Reypens en M. Schurmans. (lxiv, 324p.). v. 4, XI. Vanden Xij Beghinen. VII. De overblijvende werken, bewrkt door J. Van Mierlo en L. Reypens.

Price: $175.00

See all items by