Åsrunan. Användning och ludvärde i runsvenska steninskrifter. With a Summary: The Os-rune Use and Phonetic Value in Rune-Swedish Inscriptions on Stone

Uppsala: Institutionen för Nordiska Språk vid Uppsala Universitet, 1990. Item #051954
ISBN: 915060807X

214p., b/w illus., original stiff printed wrappers, author's SIGNED presentation (Runrön. Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för Nordiska Språk vid Uppsala Universitet, 3).

Price: $50.00

See all items by